روند روبه رشد استفاده از ورق pvc روکشدار

ورق های فومیزه PVC و روند رو به رشد استفاده از آن در سال های اخیر استفاده از ورق های فومیزه PVC یا همان فوم بردها، روند رو به رشدی را تجربه کرده است. ورق های فومیزه PVC جایگزینی برای ورق های MDF به شمار می آیند و مقاومت بی نظیری در برابر تابش نور […]